Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σε πλήρη αποδιοργάνωση ο ΔΟΑΤΑΠ

Συνθήκες πλήρους αποδιοργάνωσης επικρατούν στον Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών Σπουδών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του, επισημαίνει σε ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Μόνο από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου υποβάλλονται 1.500 αιτήσεις ετησίως, ενώ τα αιτήματα για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προσεγγίζουν συνολικά τα 3,5 χιλιάδες. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός έχει δεχτεί 35 χιλιάδες αιτήματα για αναγνωρίσεις την περίοδο 2010-2015.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ΔΟΑΤΑΠ τη διετία 2003-2005 εντόπισε 300 πλαστά πτυχία ιατρικής κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς οι άδειες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος λαμβάνονται από τις κατά τόπους περιφέρειες και με εξαίρεση από τους κείμενους νόμους της προβλεπόμενης διαδικασίας για την αναγνώριση των αλλοδαπών πτυχίων ιατρικής.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτά τον αρμόδιο υπουργό:

-Σκοπεύετε να προσφέρετε ολοκληρωμένες λύσεις με την χρήση νέων τεχνολογιών σε θέματα  μηχανοργάνωσης, καθώς και να προβείτε σε δημόσια πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την επιτάχυνση του έργου του ΔΟΑΤΑΠ;

-Ποιος ο προγραμματισμός για την μετατροπή του αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ από τη συμβατική του μορφή σε ψηφιακή ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η εξυπηρέτηση των πολιτών και των δημόσιων υπηρεσιών;

-Για ποιο λόγο οι αλλοδαποί τίτλοι σπουδών ιατρικής δεν ελέγχονται από τον ΔΟΑΤΑΠ; Θεωρείτε ότι οι περιφέρειες έχουν αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου πτυχίων και λοιπών πιστοποιητικών ώστε να χορηγούνται άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος κρίσιμου για τη δημόσια υγεία;

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: