Ραδιόφωνο

ΣΚΑΙ 1003

Η πρόταση της κυβέρνσησης για την προστασία της α κατοικίας είναι ατελής, έχει πολλά προβλήματα, έχει πολλές γκρίζες ζώνες, δεν αναφέρει τίποτα για τους συνεπείς, δεν αναφέρει για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία δανείων που έχουν πολλά προβλήματα.

Μάλιστα είναι μια κατηγορία δανείων που θα μπορούσαν να έχουν ειδική στήριξη διότι υπάρχει και ένα ζήτημα ενημέρωσης από τις τράπεζες και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν αυτά τα δάνεια και έδωσαν τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να δώσουν σε δανειολήπτες για να πάρουν την απόφαση να δανειστούν αντί σε ευρώ σε ελβετικό φράγκο.