Εκδηλώσεις

Στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Διαλόγου Mercator

Ο βουλευτής της Β΄ Αθηνών με το Ποτάμι κος Χάρης Θεοχάρης συμμετείχε σε συνάντηση του Ευρωπαϊκού Διαλόγου Mercator,  η οποία διοργανώθηκε στο Βερολίνο υπό την αιγίδα του ιδρύματος German Marshal Fund στην Ευρώπη στις 25-26 Νοεμβρίου 2015.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε τρία βασικά ζητήματα που αφορούν στην οικονομική κρίση της ευρωζώνης, τις προκλήσεις του προσφυγικού προβλήματος, και την κατάσταση στην Ουκρανία. Τα μέλη της συνάντησης ήταν Ευρωπαίοι βουλευτές οι οποίοι επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που συνδέονται με το συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη και τον ρόλο της Γερμανίας, καθώς και τις προσδοκίες ή/και αντιλήψεις των  ευρωπαϊκών χωρών στην προώθηση συλλογικών δράσεων.

Ο κος Θεοχάρης συμμετείχε επίσης ως ιδρυτικό μέλος σε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με αντικείμενο τη «Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρώπη» στη βάση της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι, γνωστή ως διαδικασίαCOP21, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2015.

Στα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας συγκαταλέγονται η υποβοήθηση των μελών των εθνικών κοινοβουλίων με την ανταλλαγή ιδεών και ο συντονισμός δραστηριοτήτων για την ενίσχυση πολιτικών που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη αξιοποιώντας δράσεις, όπως το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την έρευνα και την καινοτομία.

Η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε τις συζητήσεις διατυπώνοντας την ανάγκη για τη σύγκληση μίας ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή βουλευτών προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.