Εκδηλώσεις

Στην 4η ετήσια διεθνή διάσκεψη «OffshoreAlert»

O βουλευτής της Β΄ Αθηνών με το Ποτάμι κ. Χάρης Θεοχάρης συμμετείχε στην 4η ετήσια διεθνή διάσκεψη «OffshoreAlert», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 23-24 Νοεμβρίου 2015. Τη διάσκεψη απασχόλησαν θέματα όπως η οικονομική διαφθορά, η φοροδιαφυγή και η δωροδοκία, η δικαστική διερεύνηση σε χρηματοπιστωτικές απάτες, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω υπεράκτιων εταιριών, καθώς και οι προηγμένες τεχνικές για την κατάδειξη περιπτώσεων απάτης και δόλιας μεταβίβασης ιδιωτικών ή/και κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο κ. Θεοχάρης ήταν κύριος ομιλητής σε πάνελ με θέμα: «Πως η Διαφθορά, η Απάτη και η Φοροδιαφυγή Οδήγησαν την Ελλάδα στην Καταστροφή». Η ομιλία του εστίασε στις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας με προεξέχουσες την κακοδιοίκηση και τη φοροδιαφυγή, και παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:  «Αποτελεί κοινή αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαζόταν να συμμετάσχει σε ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας, αν είχε καταφέρει να πατάξει τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Εάν από το μέγεθος του ελληνικού ελλείμματος μπορούσαν να αφαιρεθούν τα ποσά της φοροδιαφυγής, η ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση θα ήταν σημαντικά μικρότερη».

Και συνέχισε υπογραμμίζοντας: «Πρέπει να προσαρμοστούμε! Οι μισθωτοί με μεσαία εισοδήματα έχουν φτάσει στα όριά τους όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και τη στήριξη της χώρας κατά της πτώχευσης. Η κρίση παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες για αλλαγή. Σε στρατηγικό επίπεδο, το πρώτο βήμα είναι η πολιτική βούληση και η αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά είτε στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, και ανεξάρτητα εάν εμπλέκεται πολιτικός ή επιχειρηματίας. Η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να γίνει ιδεολογία: Εμείς, οι πολιτικοί πρέπει να δείξουμε στους πολίτες τι χάνουν λόγω της διαφθοράς, τι θα μπορούσαν να κερδίσουν με τη διαφάνεια και να ενώσουμε δυνάμεις! Η «εκκαθάριση» πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τους πολιτικούς: διαφάνεια στις χρηματικές ροές από και προς τα πολιτικά κόμματα, διαφάνεια ως προς την προέλευση του προσωπικού μας εισοδήματος, και λογοδοσία».

Ο κος Θεοχάρης κατέληξε λέγοντας: «Η καταπολέμηση της διαφθοράς σίγουρα θα ξεβολέψει τους λίγους, αλλά θα ανοίξει νέους δρόμους για το επιχειρείν στην Ελλάδα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, η προστασία του δημόσιου χρήματος και της δημόσιας περιουσίας, η παροχή κινήτρων για την υγιή επιχειρηματικότητα και η ευημερία με σκοπό τη δημιουργία ενός πολλά υποσχόμενου μέλλοντος τόσο για τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές γενιές».

Στις εργασίες της διάσκεψης συμμετείχαν 200 περίπου εκπρόσωποι από διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, τράπεζες, κυβερνητικές υπηρεσίες, ρυθμιστικές αρχές, και το δικαστικό σώμα.