Τηλεόραση

Στο OPEN TV

Αυτό που στην πραγματικότητα χρειάζεται είναι όλοι μας, ενωμένοι, να παλέψουμε, να τηρήσουμε τα μέτρα, να φέρουμε ξανά τη μείωση στα κρούσματα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έναν πιο κανονικό Δεκέμβριο και πιο κανονικές γιορτές τα Χριστούγεννα. Δεν υπάρχει πρόθεση να μη λειτουργήσει ο εορταστικός τουρισμός. Όμως, η παρακολούθηση των δεδομένων, των κρουσμάτων, των ζητημάτων που τίθενται, είναι καθημερινή και συνεπώς οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με γνώμονα τα καθημερινά δεδομένα.