Ραδιόφωνο

Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ με τον Τάκη Χατζή

Το σχέδιο της ΝΔ χωράει σε 15 λέξεις. Περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, λιγότεροι φόροι και αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό;

Πρώτο βήμα, η αλλαγή του κλίματος, πράγμα που έχει ήδη ξεκινήσει, στην αγορά, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Δεύτερο βήμα η ΝΔ να προβεί άμεσα σε κινήσεις που θα εμπεδώνουν αυτήν την αλλαγή σε φορολογία, ανάπτυξη και επιτελική δομή του κράτους.

Με αυτόν τον τρόπο θα σπάσει ο φαύλος κύκλος και θα ξεκινήσουν οι επενδύσεις και οι δημιουργία θέσεων εργασίας.