Άρθρα

Στον τουρισμό 310 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ – FORBES

Στόχος η βιώσιμη αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, η διαφοροποίησητου τουριστικού npoïôvros και η βελτίωση ms ανταγωνιστικότητάς του.

Ύψους 310 εκατ. ευρώ είναι το κονδύλι το οποίο αξιοποιείται στον κλάδο του Ελληνικού Τουρισμού, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης της οικονομίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με στόχο το ταχύτερο ξεπέρασμα της κρίσης που έχει προκαλέσει ο Covid-19, αλλά και την μακροπρόθεσμη ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του τουρισμού στη χώρα μας, το Υπουργείο Τουρισμού έχει σχεδιάσει δύο δέσμες δράσεων, στις οποίες θα διοχετευτούν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης: Από τα συνολικά 310 εκατ. ευρώ, τα 260 εκατ. διατίθενται για έργα ανάπτυξης και τα υπόλοιπα 50 εκατ. για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων του κλάδου σε νέες δεξιότητες.

Σε ό,τι αφορά στα αναπτυξιακά έργα, αυτά χωρίζονται με τη σειρά τους σε ενότητες, τη «Γαλάζια» και την «Πράσινη». Η μεν Γαλάζια δέσμη δράσεων περιλαμβάνει τις θαλάσσιες δραστηριότητες, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής κατά κεφαλήν δαπάνης κατά την υψηλή τουριστική περίοδο. Η Πράσινη, αντίστοιχα, εστιάζει στις υπαίθριες δραστηριότητες, αποσκοπώντας στην επέκταση της σεζόν και την ανάδειξη νέων προορισμών.

Πιο συγκεκριμένα, στον «Γαλάζιο Πυλώνα» εντάσσονται έργα όπως α) η αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων, β) η προσβασιμότητα παραλιών και λοιπών τουριστικών υποδομών, γ) η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.

Στον «Πράσινο Πυλώνα» των έργων που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάγονται α) η διαχείριση των προορισμών και η ανάπτυξη DMΜOs (Οργανισμών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού σε επίπεδο Προορισμού), β) η ανάπτυξη των υποδομών του ορεινού τουρισμού, γ) η ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, δ) ο αγρο-τουρισμός και η γαστρονομία ως τουριστικά προϊόντα.

Η γενικότερη φιλοσοφία που διέπει το σχεδιασμό απορρόφησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού επιδιώκει την βιώσιμη, αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα, προωθείται η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, ενώ ενισχύεται η προστιθέμενη αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου στον ελληνικό τουριστικό κλάδο. Και, οπωσδήποτε, ενδυναμώνεται η ουσιαστική προβολή της Ελλάδας ως ενός παγκόσμιου τουριστικού brand.

Από την άποψη του εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έμφαση που δίνει το Υπουργείο Τουρισμού στην ενίσχυση των ειδικών μορφών τουριστικής αναψυχής. Ο ορεινός, ο ιαματικός, ο καταδυτικός τουρισμός, αλλά και ο γαστρονομικός μαζί με τον αγρο-τουρισμό, συνθέτουν ένα κεφάλαιο το οποίο παραδοσιακά έμενε εντελώς ανεκμετάλλευτο για την Ελλάδα, παρά τον πλούτο και την μοναδικότητα των δυνατοτήτων τις οποίες εκ φύσεως διαθέτει η χώρα μας. Η αξιοποίηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάδειξη παραμελημένων έως σήμερα -ή, έστω, ελάχιστα προβεβλημένων- πτυχών του τουριστικού προϊόντος. Οι οποίες, μάλιστα, συνάδουν απόλυτα με την μοντέρνα αντίληψη για την αναζήτηση ξεχωριστών ταξιδιωτικών εμπειριών, αλλά και με τις νέες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία, με την αποφυγή συνωστισμού κ.λπ.

Με την ορθολογική διαχείριση των κεφαλαίων που του αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Υπουργείο Τουρισμού επιχειρεί να πιάσει ξανά το νήμα της υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος. Η έλευση του Covid-19 προκάλεσε μεγάλες ανατροπές σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.

Η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βιώσιμη πρόοδος και η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, κυρίως όμως η δημιουργία προοπτικών ευημερίας για τις νέες γενιές, είναι θεμελιώδεις στόχοι οι οποίοι μπορούν και πρέπει να έρθουν ξανά στο προσκήνιο. Το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει το απαραίτητο έναυσμα, δίνει την πρώτη και κρίσιμη ώθηση, για την ταχύτερη επανεκκίνηση του Ελληνικού Τουρισμού και την ανάκτηση του εδάφους που χάθηκε εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.