Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στην εκδήλωση “Πρόταση για τη Λειτουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Ελλάδα

Ο Χάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β Αθήνας, συμμετείχε σήμερα 01/03/2016 σε εκδήλωση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών με θέμα “Πρόταση για τη Λειτουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Ελλάδα”. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η μελέτη “Νησίδες Ελευθερίας και Ανάπτυξης”,όπου μια ομάδα νέων επιστημόνων αναλύει τους βασικούς στόχους και προκλήσεις για την ίδρυση και λειτουργία μιας ειδικής οικονομικής ζώνης στην Ελλάδα.

Ο Χάρης Θεοχάρης στην ομιλία του ανέφερε πως οι ειδικές οικονομικές ζώνες μπορούν να εξεταστούν πιλοτικά ως μεσοπρόθεσμη παρέμβαση στο ζήτημα της ανάπτυξης, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλών προσόντων, αναστρέφοντας την αποεπένδυση και την αποβιομηχάνιση που χαρακτηρίζει τη χώρα ιδίως τα χρόνια της κρίσης. Τόνισε πως οι φορολογικές και δασμολογικές απαλλαγές και οι εκπτώσεις στα εργασιακά δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελούν παράγοντες προσέλκυσης επενδύσεων. Από την άλλη η ευελιξία σε μια σειρά από ρυθμίσεις, η ποιότητα των υποδομών, τα φαινόμενα clustering θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για την επιτυχία των ειδικών οικονομικών ζωνών εντός της ΕΕ.

Κλείνοντας τόνισε πως για να δημιουργηθεί κοινωνική ευημερία και βιώσιμη ανάπτυξη μακροχρόνια πρέπει να δοθεί έμφαση στις θεσμικές αλλαγές και στην χειραφέτηση του δημοσίου τομέα από την κομματοκρατία. Η πολιτική σταθερότητα, η οποία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων δεν θα επιτευχθεί όσο το σύστημα είναι πρωθυπουργοκεντρικό, όσο παράγει δομική διαφθορά, όσο δεν υφίσταται πραγματική διάκριση εξουσιών.