Ανακοινώσεις, Συναντήσεις, Υφυπουργός Οικονομικών

Συνάντηση με το Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Δύο πολύ σημαντικές συναντήσεις με τους επικεφαλής επαγγελματικών φορέων οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της φορολογικής πολιτικής είχαμε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κατ’ αρχάς, με μεγάλη προσοχή άκουσα τις παρατηρήσεις και τα αιτήματα που μου μετέφερε ο πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Μιχάλης Πόλυγγερ, με τον οποίον αναλύσαμε περαιτέρω ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τα μέλη του ΛΣΑ και για το οποίο βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο ώστε να καταλήξουμε σε μια οριστική και δίκαιη λύση. Πρόκειται για διατάξεις του νόμου 4557/18 βάσει των οποίων, υπό ορισμένες συνθήκες, λογιστές-φοροτεχνικοί βρίσκονται ενίοτε αντιμέτωποι με την ολική δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών, ως υπόχρεοι εκ μέρους πελατών τους και ως εκ τούτου θεωρούνται συνυπεύθυνοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ως ο αρμόδιος Υφυπουργός ΥΠΟΙΚ, δεσμεύτηκα να επικοινωνήσω άμεσα με την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την ταχύτερη δυνατή διευθέτηση του εν λόγω θέματος.

Το ίδιο πρόβλημα τέθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, κατά τη δεύτερη συνάντησή μου, με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ). Με το οποίο συζητήσαμε διεξοδικά θέματα που απασχολούν τα μέλη της ΠΟΦΕΕ, όπως τα νομικώς ισχύοντα για την ασθένεια λογιστή-φοροτεχνικού, λειτουργικά ζητήματα γύρω από την πλατφόρμα myDATA, καθώς και την πορεία υποβολής των φετινών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος.

Αμφότερες οι συναντήσεις υπήρξαν ιδιαιτέρως χρήσιμες, διαφωτιστικές και γόνιμες. Κυρίως διότι αναπτύσσεται θετικό πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στις ενώσεις των επαγγελματιών του κλάδου και το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και μια κρίσιμη σύμπλευση προς την επίτευξη του γενικότερου κοινού στόχου, δηλαδή το πώς θα επιτύχουμε ουσιαστική βελτίωση κατά την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής, κατά τρόπο όσο γίνεται ταχύτερο, πιο αποτελεσματικό και -πρωτίστως- πιο δίκαιο.