Τηλεόραση

Συνέντευξη στο Epsilon

Η κυβέρνηση με το μέρισμα κάνει μια αρνητική αναδιανομή, «από κάτω προς τα πάνω». Η μη εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής οδήγησε στην υπεραπόδοση και δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο ότι η πολιτική αυτή μονιμοποιείται. Στον προϋπολογισμό του 2018 οι κοινωνικές δαπάνες είναι μειωμένες κατά 1,6 δισ. ευρώ.