Ραδιόφωνο

Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Η κρίση του μεταναστευτικού παίρνει δομικά χαρακτηριστικά και έχει επιπτώσεις. Η αποεπένδυση είναι φανερή. Οι αναπτυξιακοί νόμοι και οι δράσεις που ανοίγει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για επενδύσεις βρίσκουν όλο και μικρότερη ανταπόκριση. Το μεταναστευτικό είναι θέμα στο οποίο απαιτείται πολιτική συναίνεση. Πρέπει να λυθεί χωρίς αρνητική δημοσιότητα.