Ραδιόφωνο

Συνέντευξη στο Star Ραδιόφωνο Λαμίας

Η κυβέρνηση έχει δεθεί σφιχτά στο άρμα του μνημονίου και προσπαθεί να εφαρμόσει πιστά τις προβλέψεις του με προφανή σκοπό να καταφέρει και πάλι υπερπλεόνασμα ώστε να ενεργοποιήσει αντίμετρα και να έχει επιχείρημα όταν θα πάει στις εκλογές.