Ραδιόφωνο

Συνέντευξη στον Alpha 989

Ένα τέτοιου μεγέθους διεθνές σκάνδαλο όπως αυτό της Novartis πρέπει να διερευνηθεί γρήγορα και με τρόπο που θα δίνει τις απαντήσεις που χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Εφόσον η Βουλή πια έχει επιληφθεί του θέματος το καλύτερο είναι να κάνει τη δουλειά της το ταχύτερο δυνατό.