Ραδιόφωνο

Συνέντευξη στον FM100 της Θεσσαλονίκης

Ο σημαντικότερος αποτρεπτικός παράγοντας για τις επενδύσεις είναι η ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης. Η πολιτική αβεβαιότητα έχει σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει μετά τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον ρεαλισμό. Το πολιτικό ρίσκο έχει μειωθεί διότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος -στην περίπτωση πολιτικής εναλλαγής -περαιτέρω επιδείνωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος.