Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΥΡΙΖΑ και βιομηχανική πολιτική – Το πραγματικό κόστος της αυταπάτης της αυτοδιαχείρισης

Με το άρθρο 17 της ΠΝΠ τις παραμονές της πρωτοχρονιάς η Κυβέρνηση ανέστειλε τους πλειστηριασμούς για την εκποίηση των εταιρειών ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSOΝ και ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ για 6 μήνες.

Από την εκποίηση της περιουσίας της ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSOΝ περιμένουν να αποζημιωθούν 225 απολυμένοι εργαζόμενοι της εταιρείας με απαιτήσεις ύψους 10,5 εκ. ευρώ. Η αναστολή του πλειστηριασμού που έφερε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους 4 πρώην εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕ, θυγατρικής της ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON, οι οποίοι έχουν καταλάβει το χώρο του εργοστασίου της μητρικής εταιρείας με σκοπό την αυτοδιαχείριση της ΒΙΟΜΕ. Με αυτόν τον τρόπο και με γνώμονα τα στενά προσωπικά και κομματικά τους συμφέροντα οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές και η πολιτική εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ κρατούν ομήρους εκατοντάδες απολυμένους εργαζόμενους που αναμένουν να αποζημιωθούν από την εταιρεία.

Η στρεβλή ιδεολογική εμμονή της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει εφαρμογή και στην περίπτωση της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας, της οποίας η συνέλευση των πιστωτών είχε αποφασίσει από το 2014 να προβεί στην εκποίηση της περιουσίας της. Υπογραμμίζεται ότι από τα 306 εκ. ευρώ χρέη της υπό πτώχευση εταιρείας τα 35% αφορούν ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο και εργαζομένους. Στην περίπτωση της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας όμως υπάρχει ήδη απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κρατικές ενισχύσεις της περιόδου 2007 και 2009 ύψους 35 εκ. ευρώ, οι οποίες και πρέπει να ανακτηθούν σε περίπτωση επαναλειτουργίας διάδοχου σχήματος της επιχείρησης.

Με βάση τα ανωτέρω ο κ.Χάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β΄Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταμιού, υπέβαλε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας ρωτώντας για τους σκοπούς της Κυβέρνησης αναφορικά με τις αναστολές των πλειστηριασμών, το μοντέλο αυτοδιαχείρισης και τις αποζημιώσεις των πρώην εργαζομένων στις εν λόγω εταιρείες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με την ΠΝΠ από 30/12/2015 και το άρθρο 17 η Κυβέρνηση ανέστειλε τους πλειστηριασμούς για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» και «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» για 6 μήνες.

Για την «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ», από την πτώχευση της οποίας βρέθηκαν στην ανεργία 225 εργαζόμενοι, είχε προγραμματισθεί πλειστηριασμός για τις 28.01.2016. Από τον πλειστηριασμό αυτόν, τον οποίο  προσδοκούσαν οι απολυμένοι της εταιρείας να εισπράξουν απαιτήσεις ύψους 10,5 εκ. ευρώ.

Ταυτόχρονα για την  «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» η συνέλευση των πιστωτών από τον Ιούλιο του 2014 είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ώστε να αποπληρωθούν χρέη συνολικού ύψους 306 εκ. ευρώ. Χρέη που αφορούσαν οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους εργαζόμενους σε ποσοστό 35%.

Η αναστολή των πλειστηριασμών διευκολύνει μία μικρή ομάδα 4 ατόμων πρώην εργαζομένων της ΒΙΟΜΕ, θυγατρικής της ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON, να συνεχίσουν την κατάληψη του χώρου του εργοστασίου, ιδιοκτησίας της μητρικής, με πρόσχημα την αυτοδιαχείριση. Αναφορικά με την «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» η αναστολή φαίνεται να στοχεύει επίσης στην προώθηση του μοντέλου της αυτοδιαχείρισης, αποκρύπτοντας όμως το γεγονός ότι για την εν λόγω εταιρεία υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κρατικές ενισχύσεις ύψους 35 εκ. ευρώ, ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρωθεί σε περίπτωση επαναλειτουργίας διάδοχου σχήματος της επιχείρησης.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

  1. Σε τι αποσκοπεί η αναστολή των πλειστηριασμών για τις εν λόγω εταιρείες; Ποια η θέση της Κυβέρνησης αναφορικά με το ζήτημα της αυτοδιαχείρισης εκ μέρους ομάδας εργαζομένων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων; Έχει υπάρξει διαβούλευση με το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών αναφορικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα;
  2. Γνωρίζει η Κυβέρνηση το ενδεχόμενο κόστος για τους απολυμένους των επιχειρήσεων και για το Δημόσιο που δημιουργείται από την εν λόγω αναστολή και την προώθηση της λύσης της αυτοδιαχείρισης; Έχει εκπονηθεί μελέτη κόστους/ωφέλειας ώστε να μπορούν με ποσοτικά στοιχεία να αξιολογηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί;