Ραδιόφωνο

Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου – Alpha 989

Με την κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να βγούμε από την κρίση γιατί δεν είναι αρκετά τολμηρή. Κωλυσιεργεί όπως κωλυσιεργούσαν οι προηγούμενοι. Αν για παράδειγμα δεν δοθεί λύση στο θέμα των κόκκινων δανείων αποκλείεται να έρθει ανάπτυξη.