Ερώτηση στη Βουλή για τη διαχείριση των απορριμμάτων Ζακύνθου.

Το πρόβλημα της συσσώρευσης απορριμμάτων σε διάφορες περιοχές της Ζακύνθου εξαιτίας της παύσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ στην περιοχή Σκοπός, ο οποίος έχει κριθεί κορεσμένος και…