Ανακοινώσεις

Θύμα της κυβερνητικής ανικανότητας και ο τουρισμός – Ανακοίνωση Χ.Θεοχάρη

Οι υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις και η πλήρης ανικανότητα της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος αποτυπώνονται πλήρως στα μεγέθη του τουρισμού. Οι εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών εμφανίζονται μειωμένες κατά 5% τον Ιούνιο και κατά 6% το πρώτο 6μηνο του 2016 σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2015. Αξίζει να σημειωθεί πως το τουριστικό ισοζύγιο ήταν ο κύριος παράγοντας εξωστρέφειας και στήριξης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς οι εξαγωγές προϊόντων ήδη από το 2014 εμφανίζουν συνεχή κάμψη.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΣΕΤΕ, η φορο-καταιγίδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει επιφέρει απώλεια ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μεγαλύτερη του 10%, εξανεμίζοντας το ήμισυ της ανάκτησης που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ επέλεξε συνειδητά να αναδιανείμει τις απώλειες των εργαζομένων ώστε να καλύψει την ανικανότητα της κρατικής μηχανής να εξοικονομήσει πόρους.

Χαρακτηριστικό της καταστροφής που επιφέρει η κυβερνητική πολιτική είναι η πτώση των αεροπορικών αφίξεων σε Μυτιλήνη, Σάμο και Κω κατά 63%, 39% και 18% αντίστοιχα για την ίδια περίοδο.

Καλούμε την Κυβέρνηση αντί να σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στα προβλήματα του τουριστικού κλάδου στο Ανατολικό Αιγαίο, το οποίο έχει επωμισθεί το κύριο βάρος της προσφυγικής κρίσης, να λάβει άμεσα μέτρα ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων της εν λόγω περιοχής, μέσω της παροχής έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα 2 έτη για όλα τα τουριστικά καταλύματα και μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου για το οικονομικό έτος 2016 στο 50%, ως βραχυπρόθεσμη ένεση ρευστότητας στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις των νησιών.