Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Τι συμβαίνει στις Κτιριακές Υποδομές;

Η μετακίνηση έως και 369 εργαζομένων από τις Κτιριακές Υποδομές σε προσωποπαγείς θέσεις, τόσο σε εποπτευόμενες από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπηρεσίες όσο και στο ίδιο το υπουργείο, κατά παρέκκλιση του νόμου περί ενιαίου συστήματος κινητικότητας, αποτελεί το θέμα ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: