Ραδιόφωνο

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την παραγωγή πλούτου είναι η εμπιστοσύνη.

Το μοντέλο της οικονομίας στη χώρα μας πρέπει να έχει ως βάση την υψηλή προστιθέμενη αξία, η οποία να κεφαλαιοποιείται μέσα από τις διεθνείς αλυσίδες προϊόντων και υπηρεσιών. Όμως, το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την παραγωγή πλούτου είναι η εμπιστοσύνη.

Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η τροπολογία που κατέθεσα στη Βουλή για την προστασία και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού, την οποία και έκανε δεκτή η κυβέρνηση.