Από το Βήμα της Βουλής

Τοποθέτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

«Η επίλυση των κόκκινων δανείων είναι κρίσιμη για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά δε μπορεί όλα τα δάνεια να μπαίνουν σωρηδόν σε μια ενιαία διαδικασία», τόνισε ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης κατά την τοποθέτηση του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Τα διαφορετικά είδη δανείων πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετική λογική. Άλλα κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπόψη στα στεγαστικά. Δε μπορεί κάποιος που πήρε δάνειο για ένα ακίνητο αξίας 50 χιλιάδων ευρώ να πληρώνει δάνειο 100 χιλιάδων».

«Στα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιες επιχειρήσεις είναι βιώσιμες, ποιες μπορούν να διασωθούν και όσες δεν έχουν μέλλον να εκκαθαριστούν».

«Στα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το νομοσχέδιο προβλέπει εξωδικαστικό συμβιβασμό που έχει δικαστή στο τέλος της διαδικασίας! Άρα δεν είναι ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός, είναι ένας fast track δικαστικός συμβιβασμός».