Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Τριγμοί στην αγορά του επιστημονικού βιβλίου από τις οφειλές του Υπ. Παιδείας.

Σε δεινή οικονομική θέση έχει περιέλθει ο κλάδος του επιστημονικού βιβλίου εξαιτίας της μη εξόφλησης οφειλών του υπουργείου Παιδείας προς τους εκδοτικούς οίκους για πανεπιστημιακά συγγράμματα που διανεμήθηκαν το 2015.

Επειδή απειλούνται 15 χιλιάδες θέσεις εργασίας, άμεσης ή έμμεσης εξάρτησης,  στο χώρο του επιστημονικού βιβλίου, και τίθεται εν αμφιβόλω η εκτύπωση και διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας για το νέο ακαδημαϊκό έτος, ο κ. Θεοχάρης καλεί τον αρμόδιο υπουργό να προχωρήσει σε ενέργειες για την άμεση εκταμίευση των οφειλόμενων προς τους εκδοτικούς οίκους.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 2