Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Τροχοπέδη το θεσμικό πλαίσιο στην κλινική έρευνα φαρμάκου

Τη συμβολή του φαρμακευτικού κλάδου στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύει με ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Παρότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν τη δεύτερη θέση στο σύνολο των ειδών που εξάγει η χώρα μας και συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση του ΑΕΠ και της εγχώριας απασχόλησης.

Με δεδομένο ότι η κλινική έρευνα αποτελεί επένδυση με εξαιρετικά υψηλή προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία, ο κ. Θεοχάρης επισημαίνει την ανάγκη πολιτικού συντονισμού για την ενίσχυση του κλάδου μέσω της δημιουργίας φορολογικών και αναπτυξιακών κινήτρων.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ