Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Τροπολογία 4 ανεξάρτητων βουλευτών για το κοινωνικό μέρισμα.

Τροπολογία με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος κατατέθηκε ενόψει της σημερινής συζήτησης στη Βουλή με πρωτοβουλία του Χάρη Θεοχάρη και την οποία υπογράφουν 4 ανεξάρτητοι βουλευτές.

Συγκεκριμένα οι Χάρης Θεοχάρης, Γεώργιος-Δημήτριος Καρράς, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου και Στάθης Παναγούλης προτείνουν τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος σε τέσσερις άξονες με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και στήριξης τόσο των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων νοικοκυρών όσο και των πολιτών που είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, στην τροπολογία των τεσσάρων ανεξάρτητων βουλευτών προτείνεται:

1. Καταβολή 220 εκ. ευρώ σε δικαιούχους με ετήσιο εισόδημα 5 χιλιάδων ευρώ, ενώ για πενταμελή και άνω οικογένεια με 3 ανέργους αυξάνεται το ποσό κατά 800 ευρώ, για τετραμελή οικογένεια με 3 ανέργους αυξάνεται το ποσό κατά 600 ευρώ, για τριμελή οικογένεια με 2 ανέργους κατά 400 ευρώ και για διμελή οικογένεια με έναν άνεργο κατά 200 ευρώ.

2. Χορήγηση 250 εκ. ευρώ προς τους συνεπείς δανειολήπτες που είναι φυσικά πρόσωπα. Για κάθε δάνειο που είναι ενήμερο την 1/12/2017 χωρίς ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις καταβάλλεται από το δημόσιο στο τραπεζικό ίδρυμα για λογαριασμό κάθε οφειλέτη ποσό ίσο με τη δόση Δεκεμβρίου 2017 και μέχρι ύψους 500 ευρώ.

3. Χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 100 εκ. ευρώ στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ίσο με το επίδομα δύο μηνών, με ακριβώς τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις, και την ίδια μεθοδολογία.

4. Καταβολή 150 εκ. ευρώ στους στρατιωτικούς έναντι τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων στο ΣτΕ που τους δικαίωσαν. Τα υπόλοιπα οφειλόμενα ποσά θα προβλεφθούν με ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του 2018.

Το σκεπτικό της τροπολογίας βασίζεται στη διαπίστωση ότι το κοινωνικό μέρισμα που πρόκειται να διανεμηθεί, προέρχεται από την παύση χρηματοδότησης του επίσημου κράτους σε ομάδες του πληθυσμού που φτωχοποιήθηκαν και σε τομείς της οικονομίας οι οποίοι τείνουν προς κατάρρευση καταρρίπτοντας με αυτό τον τρόπο τη ρητορική της κυβέρνησης περί προέλευσης της υπερ-απόδοσης από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αύξηση των εισφορών λόγω αύξησης των θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το ποσό των 720 εκατομμυρίων ευρώ προέρχεται από:

-τη μη καταβολή 2 δόσεων του ΚΕΑ εντός του 2017: 97 εκ. ευρώ
-τη μη χρηματοδότηση προγραμμάτων του ΟΑΕΔ: 230 εκ. ευρώ
-τη μη καταβολή ποσού για πολίτες που διαβιούν σε συνθήκες πλήρους ανέχειας και είχε ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό 2017: 100 εκ. ευρώ
-τη μη υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την κάλυψη αναγκών σε τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία: 300 εκ. ευρώ.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑ 1