Ανακοινώσεις, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Τροπολογία 4 βουλευτών – με πρωτοβουλία του Χ.Θεοχάρη – για την προστασία του επενδυτικού κοινού

Τροπολογία τεσσάρων βουλευτών για την προστασία του επενδυτικού κοινού – και ιδιαίτερα των μικρομετόχων – από φαινόμενα κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας στη διοίκηση των εισηγμένων εταιριών, κατατέθηκε στη Βουλή με πρωτοβουλία του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Θεοχάρη.


Σκοπός της τροπολογίας – που κατέθεσαν οι βουλευτές Χάρης Θεοχάρης, Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Κατσιαντώνης και Ευστάθιος Παναγούλης -είναι να αποτραπούν στο μέλλον υποθέσεις όπως αυτή της Folli Follie, κατά την οποία 7.500 χιλιάδες μικρομέτοχοι υπέστησαν σημαντικές απώλειες. Οι βουλευτές επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις εισηγμένων όπου μέλη διοικητικών συμβουλίων συμμετέχουν ως μέτοχοι στον ορισμό των ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση δε που έχουν την πλειοψηφία των μετόχων ορίζουν από μόνοι τους τον ελεγκτή της αρεσκείας τους.Το γεγονός αυτό συνιστά μια κατάσταση «σύγκρουσης συμφερόντων», διότι ο ελεγχόμενος μπορεί να ψηφίσει για τον ορισμό του ελεγκτή του.

Η τροπολογία προβλέπει ότι στην περίπτωση που μέλη του διοικητικού συμβουλίου μιας εισηγμένης είναι παράλληλα και μέτοχοι, αυτοί να μη μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για τον ορισμό του ορκωτού ελεγκτή. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων, αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού και, συνεπώς, αυξάνεται η αξία των εταιριών.
Επισυνάπτεται το κείμενο της Τροπολογίας: