Ραδιόφωνο

Βήμα FM 99,5

Η κίνησή μας θέλει να σπάσει το καλούπι στους αρχηγισμούς.
Για πρώτη φορά δώσαμε λεπτομερές πρόγραμμα 50 σελίδων σε πέντε σημαντικούς τομείς. Η καινοτομία μας είναι πως δεν είναι ένα κόμμα ιδιοκτησίας και φυσικά η κίνηση είναι ανοιχτή προς τον κόσμο. Ζητάμε συνδιαμόρφωση.