Ραδιόφωνο

ΒΗΜΑ fm

Η χώρα χρειάζεται ανανέωση σε ιδέες, νοοτροπίες, προσωπικό

Η οικονομική καταστροφή που έχουν βιώσει οι πολίτες είναι η πιο άμεση και η πιο πιεστική, αλλά αποτελεί στην ουσία την οικονομική διάσταση μιας βαθιάς πολιτικής και αξιακής κρίσης που περνάει ο κόσμος. Εδώ έχουμε ένα πολιτικό κατεστημένο το οποίο προσπαθεί να καταλάβει και να ελέγξει όλες τις δουλείες, μέχρι και τις θέσεις των διοικητών στα νοσοκομεία.

Για να φτιαχτεί το νέο προοδευτικό κέντρο θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ρίζες του προβλήματος. Χρειάζεται ένας νέος κομματικός σχηματισμός, ο οποίος δε θα λειτουργεί σαν ΟΑΕΔ ή σαν μηχανισμός άλωσης του κράτους που έρχεται στην εξουσία και πραγματοποιεί διορισμούς. Χρειάζεται ανανέωση σε ιδέες, νοοτροπίες και προσωπικό.