Ανακοινώσεις

Υπό διωγμό και οι startup εταιρείες

Η κυβέρνηση δεν αρκείται μόνο στον διωγμό των επενδύσεων, αλλά φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να πλήξει και τον χώρο των startups και της καινοτομίας. Τα δημοσιεύματα στον Τύπο για το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών δείχνουν ότι θυσιάζει αβίαστα την καινοτομία στο βωμό της μικροπολιτικής και της συλλογής ψήφων από όπου αυτό είναι δυνατό.

Θυσιάζει την ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών και τη δυνατότητά τους να αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο βωμό της πελατειακής αντίληψης της εξουσίας.

Θυσιάζει την εικόνα της χώρας στις κοινότητες, τους ανθρώπους και τους επενδυτές της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, για να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως τον αυταρχικό παράγοντα που ορίζει ποιος μπορεί να επιχειρεί και ποιος όχι στην χώρα.

Η κυβέρνηση δεν αρκείται στην εκποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε τιμές ανέκδοτο, δεν αρκείται στο διωγμό ώριμων επενδύσεων, δεν αρκείται στο να θέτει εμπόδια σε νέα επενδυτικά σχέδια, αλλά πλέον βάλλει ευθέως ενάντια νέων πετυχημένων ελληνικών επιχειρήσεων.

Όσο και να προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να πείσει πως ενδιαφέρεται για την προσέλκυση επενδύσεων, οι πελατειακές και συντεχνιακές λογικές της κυβέρνησής του εμφανίζονται σε κάθε βήμα της ελληνικής κοινωνίας καταστρέφοντας υπάρχουσες θέσεις εργασίας και θέτοντας εν αμφιβόλω την όποια ανάκαμψη της απασχόλησης.