Θύμα της κυβερνητικής ανικανότητας και ο τουρισμός – Ανακοίνωση Χ.Θεοχάρη

Θύμα της κυβερνητικής ανικανότητας και ο τουρισμός – Ανακοίνωση Χ.Θεοχάρη

Οι υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις και η πλήρης ανικανότητα της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος αποτυπώνονται πλήρως στα μεγέθη του…

Περισσότερα