Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για τον νέο ορισμό ΔΣ στο ΔΙΟΦΑΝΤΟ

Καταστρατήγηση της νομοθεσίας κατά το νέο ορισμό ΔΣ στο ΔΙΟΦΑΝΤΟ

Την καταστρατήγηση της νομοθεσίας κατά το νέο ορισμό ΔΣ στο ΔΙΟΦΑΝΤΟ αναδεικνύουν με ερώτησή τους  προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι ανεξάρτητοι βουλευτές Χάρης Θεοχάρης – Β’ Αθήνας, Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας  και Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη σύνθεση του ΔΣ ένα εκ των μελών πρέπει να είναι ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και όχι της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομοίως, ο εκπαιδευτικός που προβλέπεται να συμμετέχει στο ΔΣ οφείλει να κατέχει αυξημένα προσόντα και όχι απλά ένα βασικό πτυχίο. Τα τέσσερα (4) εκ των μελών του ΔΣ πρέπει να είναι εν ενεργεία καθηγητές Πανεπιστημίου και όχι χαμηλότερης βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ενώ επιπρόσθετα ένα από τα μέλη του ΔΣ προβλέπεται να είναι επιστήμονας με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα έκδοσης βιβλίων.

Για τον λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός να παράσχει τους λόγους για τους οποίους δεν τηρήθηκε η ισχύουσα νομοθεσία, ποια ήταν -αν υπήρξε- εισήγηση του Προέδρου του Ι.ΤΥ.Ε. ως όφειλε και πώς δικαιολογούνται οι αναντιστοιχίες με τη νομοθεσία.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Ερώτηση για ΔΣ στο ΔΙΟΦΑΝΤΟ