Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Μηδενικές κρατικές δαπάνες σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής.

Τις σχεδόν μηδενικές κρατικές δαπάνες σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής όπως την Πυροσβεστική και την Αστυνομία που δημοσιοποίησε σε πρόσφατη έκθεση ο ΣΕΒ αναδεικνύει με ερώτηση του προς τους υπουργούς Οικονομικών, προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Χάρης Θεοχάρης. Συγκεκριμένα ο ανεξάρτητος βουλευτής θέτει τα εξής ερωτήματα:
1. Ποια η θέση των υπουργείων σας σχετικά με τις δημόσιες επενδύσεις στην Πυροσβεστική, την Αστυνομία καθώς και στο σύνολο των αναφερόμενων τομέων;
2. Για ποιο λόγο εμφανίζονται σχεδόν μηδενικές οι δημόσιες επενδύσεις σε κύριους τομείς της δημόσιας ζωής όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ; Παρακαλώ όπως κατατεθεί πίνακας που θα περιλαμβάνει τις κρατικές επενδύσεις ανά τομέα από το 2015 και εντεύθεν.
3.Υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των κρατικών δαπανών προκειμένου να ενισχυθεί η δημόσια τάξη και ασφάλεια; Εάν ναι, ποιο το ύψος τους;
4. Ποιος ο προγραμματισμός των υπουργείων σας για την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων που άπτονται της χρηστής διαχείρισης υδάτινων πόρων και απορριμμάτων;
5. Ποιες οι ενέργειες σας ώστε να διοχετευθούν οικονομικοί πόροι στην μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και την προστασία της βιοποικιλότητας;
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.