Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών ευνοεί την παράκαμψη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Εδώ και ένα χρόνο οι επιχειρήσεις πλήττονται από τα capital controls και η κυβέρνηση θα έπρεπε να δουλεύει εντατικά προς την κατεύθυνση της οριζόντιας και πλήρους άρσης του. Ωστόσο παρά τις εξαγγείλεις των στελεχών της για άρση της αβεβαιότητας,  στην πραγματικότητα συνεχίζει να χειρίζεται το θέμα των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων αποσπασματικά, νοθεύοντας περαιτέρω τον ανταγωνισμό και δημιουργώντας νέες στρεβλώσεις στην αγορά. Αυτό το θέμα αναδεικνύει ο Χάρης Θεοχάρης με ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις προβλέψεις της ΠΟΛ.1055/2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. Συγκεκριμένα δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης υποχρεώσεων όχι απευθείας από την εταιρεία – πελάτη προς την εταιρεία- προμηθευτή αλλά μέσω τρίτου, ο οποίος δεν σχετίζεται με την οφειλή. Παράλληλα, η εγκύκλιος ορίζει πως η καταβολή μπορεί να γίνεται και σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή σε αλλοδαπή τράπεζα.

Ο Χάρης Θεοχάρης σημειώνει πως με τις συγκεκριμένες προβλέψεις επιτρέπεται στην ουσία η παράκαμψη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η εκκαθάριση συναλλαγών μεταξύ αποκλειστικά αλλοδαπών τραπεζών.

Επίσης αναφέρει πως με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η παράκαμψη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό για μικρό αριθμό συναλλασσομένων.

Κλείνοντας ζητάει από το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει εάν έχουν μελετηθεί οι ανισότητες και η νόθευση του ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων που παράγει η συγκεκριμένη διάταξη, εάν η ηγεσία του Υπουργείου θεωρεί πως η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια φορολογικών εσόδων και εάν υπάρχουν προβλέψεις για τον περιορισμό των κινδύνων από την κατάχρηση της συγκεκριμένης διάταξης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: ΠΟΛ.1055/2016 της ΓΓΔΕ και η δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια από αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα 

Με την ΠΟΛ.1055/2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. Πιο συγκεκριμένα με την παράγραφο 4 της εγκυκλίου προσδιορίζεται πως δεν είναι προϋπόθεση το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός μέσω του οποίου εξοφλούνται οι σχετικές δαπάνες να είναι και αυτό που έχει τη σχετική απαίτηση στον καταβάλλοντα. Ενώ με την παράγραφο 6 αναφέρεται πως για την εξασφάλιση του δικαιώματος έκπτωσης μιας δαπάνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. Β του άρθρου 23 του Ν.4172/2013, η καταβολή μπορεί να γίνεται και σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή σε αλλοδαπή τράπεζα, του νόμου μη διακρίνοντος.

Αυτό επιτρέπει στην ουσία την παράκαμψη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την εκκαθάριση συναλλαγών μεταξύ αποκλειστικά αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων, παρόλο που τα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά θα εμφανίζουν ως αγοραστή επιχείρηση με έδρα την Ελληνική Επικράτεια. Επιπροσθέτως οδηγεί στο φορολογικό παράδοξο εισοδήματος παραγόμενου στην Ελλάδα, το οποίο εκκαθαρίζεται εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τέλος ιδίως με την παράγραφο 6 επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η παράκαμψη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό. Σε μια περίοδο που η άρση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων απαιτεί την αύξηση των καταθέσεων στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα και την επαναφορά της εμπιστοσύνης στο σύστημα, η συγκεκριμένη ρύθμιση αφήνει παράθυρο ευνοϊκής μεταχείρισης σε κάποιες κατηγορίες συναλλασσόμενων, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για το σκεπτικό της Γενικής Γραμματείας.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Έχει μελετηθεί αν η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί ανισότητες μεταξύ επιχειρήσεων και αν οδηγεί σε νόθευση του ανταγωνισμού;
  2. Έχει μελετηθεί αν η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες φορολογικών εσόδων;
  3. Πως περιορίζεται ο κίνδυνος παράκαμψης των διαδικασιών για τον  περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων από τη συγκεκριμένη διάταξη;

Ο Ερωτών Βουλευτής Β΄Αθήνας  – Ανεξάρτητος

Χάρης Θεοχάρης