Άρθρα

H αειφορία ταιριάζει στον ελληνικό τουρισμό – ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Για εμάς στο Υπουργείο Τουρισμού η αειφορία δεν είναι ούτε «trend”, ούτε μια διεθνής τάση που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε για να είμαστε επίκαιροι. Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη του εγχώριου τουριστικού προϊόντος είναι αυτοσκοπός.

Σίγουρα αυτό δε γίνεται από την μια ημέρα στην άλλη. Όμως υπάρχει η πολιτική βούληση για την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου της χώρας. Πώς θα το πετύχουμε αυτό; Το 10ετές πλάνο που πρόκειται να παρουσιάσουμε μέσα στο 2020 έχει θέσει τρεις βασικούς πυλώνες για την αειφόρο ανάπτυξης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση των επισκεπτών και η έμφαση που πρέπει να δοθεί στην προστιθέμενη αξία και όχι στον όγκο.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο κοινωνικός και περιλαμβάνει τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, και την ισόρροπη ανάπτυξη προς όφελος όλων των «κρίκων» της αλυσίδας και δη των τοπικών κοινωνιών μέσα και από την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ενέργειας, του νερού και της διαχείρισης αποβλήτων.

Ταυτόχρονα, η στρατηγική μας στη “διαχείριση προορισμού” που αποτελεί βασικό συστατικό της πολιτικής μας ενώ στόχος μας είναι να καταστεί η Ελλάδα παράδειγμα ως ένας βιώσιμος προορισμός.

Πώς θα το πετύχουμε αυτό;

Πράσινες πιστοποιήσεις: Το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς του κλάδου σχεδιάζει να δοθούν κίνητρα στις τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή τους στους τομείς της ενέργειας, του νερού και της διαχείρισης αποβλήτων.

Παρατηρητήριο Αειφορίας: Το Υπουργείο Τουρισμού συγκροτεί ομάδα εργασίας από εμπειρογνώμονες, η οποία θα καταθέσει τις προτάσεις της και έναν οδικό χάρτη για τη χάραξη πολιτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης διαφοροποιημένες από το κυρίαρχο μοντέλο μαζικού τουρισμού και προσανατολισμένες στο θεματικό τουρισμό. Στις αρμοδιότητές της Επιτροπής είναι η δημιουργία συστήματος πληροφόρησης με βάση του δείκτες που προτείνονται από την ΕΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, που στόχο έχουν τη συνεχή βελτίωση του συστήματος τουριστικής διακυβέρνησης της χώρας και την ευόδωση των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Plastic free: Παράλληλα το υπουργείο Τουρισμού έχει αποφασίσει να ξεκινήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη από τον οίκο του. Στο πλαίσιο αυτό το κτήριο στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του θα γίνει Plastic Free.

Για εμάς η βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων και η προώθηση ποιοτικών τουριστικών υποδομών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα μας. Μια τέτοια στρατηγική θα συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικότερων υπηρεσιών φιλοξενίας αλλά και στην ενίσχυση του brand name της χώρας μας.

Και εδώ είναι το “κλειδί”, σε μια εποχή όπου τα πάντα αλλάζουν με την ταχύτητα του φωτός. Οι ρίζες, οι αξίες, η ταυτότητα μας, το DNA μας, η παράδοσή μας. Είναι αυτό ακριβώς που αποζητά πολύ περισσότερο απ’ οποτεδήποτε άλλοτε ο καταναλωτής, ο επισκέπτης, ο τουρίστας, ο πολίτης.

Και αν μη τι άλλο αυτό η χώρα μας αυτό το διαθέτει. Έχει ένα ισχυρό brand name, το οποίο όμως πρέπει να «φρεσκαριστεί». Να συνδεθεί με το σήμερα, να κάνει κοινωνούς τους πολίτες όλου του κόσμου και να διατρέξει το σύνολο της εγχώριας δραστηριότητας. Χρειάζεται μια «ομπρέλα» η οποία θα βοηθήσει όλους τους τομείς της οικονομίας. Γιατί το brand name της χώρας μας δεν αφορά μόνο τον τουρισμό -αν και τα 33 και πλέον εκατομμύρια τουριστών, που επισκέπτονται ετησίως τη χώρα μας, αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό όπως και τα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται- αφορά όλη τη χώρα.