Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Η επίσπευση μεταστέγασης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) χρήζει διερεύνησης

Για το θέμα της μεταστέγασης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ζητά να ενημερωθεί ο Χάρης Θεοχάρης Ανεξάρτητος Bουλευτής B’ Αθήνας, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Πολιτισμού. Στην ερώτηση αναφέρει πως η Διοίκηση του ΕΚΚ αποφάσισε με κατεπείγουσες διαδικασίες τη μεταστέγαση των γραφείων και της αποθήκης του ΕΚΚ σε άλλο κτίριο από αυτό που στεγάζεται έως σήμερα, επικαλούμενη την εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση του ενοικίου.

Ο Χάρης Θεοχάρης σημειώνει πως η ανάρτηση της δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών στη Διαύγεια (15/04/2016) και στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ έγινε εκ των υστέρων, μετά από δημοσιεύματα στον Τύπο.  Η επίσπευση του ζητήματος της μεταστέγασης καθώς και ο χρόνος ανάρτησης του διαγωνισμού για την επιλογή του κτηρίου στη Διαύγεια προκαλούν εύλογα ερωτήματα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Ερώτηση

Προς: Τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Μεταστέγαση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ)

Πληροφορούμαστε από δημοσιεύματα στον Τύπο ότι η σημερινή Διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) αποφάσισε με κατεπείγουσες διαδικασίες τη μεταστέγαση των γραφείων και της αποθήκης του ΕΚΚ σε άλλο κτίριο από αυτό που στεγάζεται έως σήμερα. Ως σκοπός της μεταστέγασης προβάλλεται η εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση του ενοικίου. Συγκεκριμένο δημοσίευμα μάλιστα αναφέρει πως έχει ήδη βρεθεί το νέο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Αμπελοκήπων, στα σύνορα με τη Ν. Φιλοθέη.

Η επίσπευση του ζητήματος της μεταστέγασης και η εκ των υστέρων των δημοσιευμάτων ανάρτηση της δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών (15/04/2016) στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ προκαλούν εύλογα ερωτηματικά.

Δεδομένου ότι η μεταστέγαση του ΕΚΚ στο κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα, επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, έγινε το 2009

Δεδομένης της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για τη μεταστέγαση του 2009

Και δεδομένου του γεγονότος ότι μέρος του κτιρίου επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου έχει παραχωρηθεί εκ μέρους του ΕΚΚ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Ποιο είναι το σημερινό ενοίκιο που πληρώνει το ΕΚΚ για το κτίριο επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου; Πόσα είναι τα τετραγωνικά του εν λόγω κτιρίου και της αποθήκης του; Υπάρχει ποινική ρήτρα στο συμβόλαιο μίσθωσής του σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του ενοικιαστή και ποιο το ποσό αυτής;
  2. Εξετάστηκε η περίπτωση μεταστέγασης του ΕΚΚ σε κτίριο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου;
  3. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα ότι έχει ήδη βρεθεί το κτίριο στο οποίο θα μετακομίσει το ΕΚΚ; Ποιος έχει εισηγηθεί την μεταστέγαση του ΕΚΚ, ποιος την ακολουθούμενη διαδικασία και ποιος την επιλογή του κτιρίου από τη στιγμή που η θέση του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου παραμένει κενή; Αν ισχύει το δημοσίευμα, έχει υπογραφεί συμφωνητικό μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του νέου κτιρίου, ποιο το ύψος του ενοικίου και ποιος ο υπογράφων εκ μέρους του ΕΚΚ;
  4. Αν ισχύει το δημοσίευμα, το συγκεκριμένο κτίριο πληροί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει τις ανάγκες του ΕΚΚ; Αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις, έχει ανατεθεί σε εταιρεία η εσωτερική διαμόρφωση του κτιρίου; Ποιο το κόστος αυτών των εργασιών και ποιος υπέγραψε εκ μέρους του ΕΚΚ, δεδομένου ότι το τελευταίο δεν διαθέτει Γενικό Διευθυντή;
  5. Ο αρμόδιος Υπουργός έχει λάβει γνώση του εν λόγω ζητήματος και αν όχι τι προτίθεται να πράξει για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση;