Ραδιόφωνο

Η πόλωση δε φθάνει και δεν επαρκεί για τους πολίτες – Συνέντευξη στο epsilon tv

Υπάρχει μια διαδικασία εσωτερική του Ποταμιού, να δούμε αν θα μείνει στο ΚΙΝΑΛ ή αν θα αποχωρήσει. Είναι μια διαδικασία που είναι ανοιχτή ακόμα. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτός ο χώρος έχει σημασία, έχει αξία και πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Γιατί η μάχη κόκαλο με κόκαλο, μεταξύ άσπρου μαύρο, αυτή η πόλωση η οποία όσο συγκλίνουν οι πολιτικές τόσο οι ρητορικές αποκλίνουν, δεν φτάνει και δεν καλύπτει τον κόσμο.