Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Απαράδεκτες οι συνθήκες εργασίας των διανομέων καταστημάτων εστίασης.

Τις  απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι διανομείς καταστημάτων εστίασης (delivery), την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, και σειρά έκνομων
εργοδοτικών πρακτικών έθεσε με ερώτησή του ο βουλευτής Χάρης Θεοχάρης προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής υπέβαλε τα ακόλουθα ερωτήματα:
 
α. Υπάρχει πρόβλεψη για ουσιαστική νομοθετική θωράκιση του συγκεκριμένου κλάδου εργαζομένων;
 
β. Ποια η θέση του Υπουργείου σας έναντι των καταγγελιών του κλάδου διανομέων για συγκεκριμένα περιστατικά που έλαβαν χώρα και εξακολουθούν να συμβαίνουν στην
ελληνική επικράτεια;
 
γ. Ποια τα αποτελέσματα από τους ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας; Υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον στελέχωση του, προκειμένου να γίνει πιο εντατική και
αποτελεσματική η πραγματοποίηση ελέγχων;
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.