Ανακοινώσεις

Επίσκεψη στο Λουξεμβούργο και ομιλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Στις αλλαγές που πρέπει να εισαχθούν στην κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού αναφέρθηκε ο Χάρης Θεοχάρης κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με θέμα: Η Σπουδαιότητα της Διαφάνειας και της Χρηστής Οικονομικής Διαχείρισης στη Διακυβέρνηση. 

«Η χώρα μας οφείλει να προχωρήσει τάχιστα στην υιοθέτηση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IPSAS ή EPSAS για την ΕΕ) τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, με σημαντικά οφέλη όπως τη μείωση του κόστους λειτουργίας της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης», τόνισε ο ανεξάρτητος βουλευτής.

Πρόσθεσε δε ότι η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: τη δημοσιονομική διαχείριση, τη φορολογική διοίκηση και τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι παρότι στην Ελλάδα φαίνεται να έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας,  αυτό που πρέπει να ενισχυθεί είναι η μετατροπή της διαφάνειας σε ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στη δημοσιονομική εξυγίανση επεσήμανε χαρακτηριστικά: «H Ελλάδα προχώρησε από το 2010- 2015 σε μία τεράστια δημοσιονομική εξυγίανση με σκοπό την τακτοποίηση των δημόσιων οικονομικών της. Βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης υπήρξε η διαφάνεια».

Απαντώντας σε ερώτηση για τα αποτελέσματα της θητείας του ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο Χάρης Θεοχάρης αναγνώρισε τα θετικά της μηχανοργάνωσης ως προς τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των υποθέσεων του κράτους παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα όπως το publicrevenue.gr το οποίο επιτρέπει στον πολίτη να έχει άμεση πρόσβαση, χωρίς μεσολάβηση, στην εξέλιξη της είσπραξης εσόδων ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.

Κατά την επίσκεψή του στο Λουξεμβούργο, έπειτα από επίσημη πρόκληση του Συλλόγου Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών (ΣΕΥΔΟ), ο κ. Θεοχάρης  πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον κ. Κυριάκο Σκρίκα, γενικό γραμματέα του ΣΕΥΔΟ, καθώς και άλλα μέλη του διεθνούς οργανισμού.