Ραδιόφωνο

ΣΚΑΙ 100,3 στον Π. Τσίμα

Ποιες θεωρεί ο Χ. Θεοχάρης πιθανές συνέπειες του Brexit, για την Ευρώπη και κατ’ επέκτασιν για τη χώρα μας:

Α. Η Ευρώπη θα είναι αναγκασμένη να δείξει αυστηρότητα στη Μ. Βρετανία ώστε να αποτρέψει κι άλλες χώρες από την έξοδο.

Β. Αλλαγή στις εσωτερικές ισορροπίες με ενίσχυση του ρόλου της Γερμανίας.

Γ. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια απογοήτευσης αρκετών ευρωπαϊκών λαών από το μοντέλο που έχει επιλέξει η Ευρώπη.

Δ. Μικρότερη δυνατότητα εξαιρέσεων από τους ευρωπαϊκούς κανόνες και άρα μεγαλύτερη αυστηρότητα στην εφαρμογή τους και για τη χώρα μας.